THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Năm học 2020-2021, Trường Tiểu học Tư Thục M.E tuyển học sinh, sinh năm 2014 vào lớp Một. Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 20 tháng 02 năm 2020 đến khi hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh của năm học

Xem chi tiết >

Tin tức