Văn hóa nhà trường

VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG M.E

1. Ứng xử chuẩn mực, văn minh, lan tỏa hình ảnh tích cực tại môi trường làm việc; nơi công cộng và trên không gian mạng.
2. Trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường sư phạm; đeo thẻ cán bộ khi đến trường.
3. Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác và chia sẻ với Đồng nghiệp.
4. Công bằng, gương mẫu, yêu thương và chăm sóc tận tình với Học sinh.
5. Lịch thiệp, chu đáo, nhiệt tình và cởi mở tiếp đón khách trong và ngoài Nhà trường.
6. Cùng xây dựng và bảo vệ hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường.

TIỂU HỌC M.E – HỌC TẬP SÁNG TẠO – RÈN LUYỆN CHĂM NGOAN – VUI CHƠI LÀNH MẠNH – CHA MẸ AN TÂM

Share